Facebook
(+46) 0340-849 80, 0725-21 75 51

Användning av el på uppställningsplatsen

Inkoppling av el får ej förekomma under tid när båtägaren ej är närvarande.

Kostnaden för förbrukad el ingår i hyresavgiften för uppställningsplatserna och
delas lika för alla. Uttag av el får göras i samband med sjösättning/upptagning
och avser el för handverktyg och dylikt. Det är inte tillåtet att koppla in
anordningar för värme och liknande och inkoppling av el får ej förekomma
under tid när båtägaren ej är närvarande. Vid inspektioner kommer urkoppling
att ske omgående! Om detta upprepas kommer schablonbelopp fastställt av
styrelsen debiteras samt avtalet kan komma att sägas upp och platsen tilldelas
annan båtägare nästkommande säsong.


Om inkoppling önskas enbart för laddning av batterier kan detta tillåtas under ex
ett dygn. Förutsättning är att meddelande om inkopplingstider och anslutning till
laddare meddelas tydligt vid kabelanslutningen.


Avtal om tillstånd för inkoppling av el under tid då ingen befinner sig i båten
eller på uppställningsplatsen kan tecknas. Ansök vid hamnkontoret. Här vid
gäller installation av mätare samt kostnadsreglering.