Facebook
(+46) 0340-849 80, 0725-21 75 51

Getterön Marina satsar på ungdomar!

För att ge ungdomar större chans att kunna nyttja det fantastiska båtlivet erbjuds alla under 30 år lägre avgifter.

Är du under 30 år och vill ha en plats för din båt på Getterön Marina erbjuds du lägre båtplatsavgift, lägre uppställningsavvgift m.m. Du skall bara bekräfta din ålder och att båten är din genom exempelvis båtens försäkringshandlingar.

Rabatten är baserad på din ålder. Är du 15-20 år betalar du bara 25% av avgifterna och 0% på medlemslånet, 21-25 år betalar du 50% av avgifterna och 0% på medlemslånet. Är du 26-30 år betalar du 75% av avgifterna och 25% av medlemslånet. Rabatten på eventuella inbetalda medlemslån återbetalas inte och medlemsavgiften är heller inte rabatterad.

Rabatten gäller för följade avgifter:

  • Bryggplatsavgifter
  • Svajplatsavgift
  • Vinteruppställningsplats
  • Rampavgift
  • Mastförvaring
  • Sjösättning
  • Upptagning
  • Av och påmastning av master som kräver båtkranen
  • Båttransport mellan kran och marinas uppställningplats

Övriga inköp eller kostnader betalas till fullt pris.

 

Är du intresserad, ta då kontakt med hamnkontoret (0340-849 80. info@getteronmarina.se) för mer information.

Välkommen till Getterön Marina!